تیغ ژیلت مچ تری

Turbo

8 عددی

fusion power gillette mach 3 mach 3 turbo sensor excel venus fusion تیغ ژیلت مچ تری توربو

gillette mach3 turbo new eu version2 تیغ ژیلت مچ تری توربو

قیمت : ۳۵۰۰۰ تومان 

ujkaf1gwr522 تیغ ژیلت مچ تری توربو